FAGDAGER 2014

På Fagdagene i år var temaet tilvirkning av skinn i bunad og folkedrakter. Det var samlet ca.90 lydhøre deltakere fra hele landet.

Torsdag 28 august:

Det var foredrag om bearbeiding av skinn i et internasjonalt og historisk perspektiv ved Lotta Rahme fra Sverige. Hun fortalte hvordan hun ble interessert i bearbeiding av skinn og om tradisjonell garving spesielt blant eskimoer og samer.

Atle Ove Martinussen fortalte om rekonstruksjon av skinnhyrer og sjøklær i Norge fra garving av skinnet til ferdige plagg som ble testet ut. Vi fikk også se en filmsnutt om utprøving av en rekonstruert 400 år gammel dykkerdrakt i skinn, som fungerte sammen med en dykkerklokke! Helt utrolig!

Det ble kurs i Skinnsøm og plantefarging av garn med dyktige instruktører. Det var artig!

”Speakers Corner” hadde flere interessante innlegg:

Solveig Grinder hadde innlegg om utdanningsveier innen drakt og tekstil, som de fleste oppfatter somganske kronglete og forvirrende, Ellen Runderheim om spørsmålet folkedrakt og folkeskikk. Hvilke hodeplagg bruker man når man er skilt? Søllingstad Ullvarefabrikk fortalte om fedding og plissering til bunader som en del av sin produksjon. Fredrikke Kunze fra Bevaringstjenesten i Hordaland  fortalte om vask og bevaring av skinnplagg. Rekonstruksjon av to par bukseseler fra Stokke i Vestfold avsluttet Kristin Normann Bakke med.

Fredag 29 august.

Stian Roland innledet dagen med å presentere skinnplagg i folkelig tradisjon i Norge. Det var bukser, jakker og vester, hvor var mye laget av rein, elg og sau. Votter, og skotøy og vesker ble også laget av gris og ku. Han fortalte at bla. hund ble mye brukt til kjørepelser, luer og besetning. Hestedekken av føll og en fell av hund var utstilt.

”Speakers Corner” denne dagen var:

Anne Kristin Moe som presenterte sin forskning på broderte bunader og dens historiske røtter. Draktskikken i Sogn presenterte Bjørg Hovland og Marte Linga som er utdannet skomaker og spesialiserer seg på folkelig skomote snakket om krota sko fra Hardanger. Mandal Veveri informerte om sine nyheter.

Debatt ble det også om: Hva er den egentlige utfordringa for bunadprodusentene i dag?

Debattantene var Hege Liadal, AP-politiker i Stortingets Kulturkomite, som anbefalte at man blir enige om et par områder man ønsker politisk og økonomisk støtte til slik at man har et felles mål, og å gjøre oss mer synlige i samfunnet. Hun lovet å ta med synspunktene som kom fram til Kulturkomiteen.

Marit Jakobsen direktør i Norges Husflidslag, hadde innlegg om de små og verneverdige fagene som vi må stå på for å bevare via opplæring og pågangsmot.

Hans Jul Mikkelsen konsernsjef i Bøndenes Hus (Heimen Husflid og Husfliden Oslo) snakket om vanskeligheten med å få norske brodører og tilgang på materialer til alle delene til en bunad. (belter, bånd, forklestoff, garn osv,) De benytter seg av utenlandske produsenter, men ser at uttrykket blir annerledes enn norsk bunadstradisjon tilsier. Han sa også at kostnadene som er forbundet med å ha lærlinger blir veldig høye og for store for mindre bedrifter med dagens krav til inntjening, skatter og avgifter. Atle Ove Marthinussen direktør i Museumssenteret i Hordaland var inne på de samme problemene.  Kjærsti Gangsø daglig leder i Studieforbundet Kultur og tradisjon var optimist mht. god økning i antall søkere til fagutdanningensom bunadtilvirker, men at det ble for få igjen som gikk opp til svenneprøve. Eva Steinvik Wold bunadsprodusent, snakket om sin hverdag i sin bedrift som leder med elleve ansatte og viktigheten av å delta i forskjellige relaterte fora for å synliggjøre seg og øve innflytelse.

Det ble uttykt sterk bekymring for tilgang på riktige kvalitetsmaterialer. Alle ønsket en sterkere økonomisk støtte til lærlinger samt en enklere utdanningsvei som også er åpen for voksne. Det var ønske om å få til en kvalitetsmerking av norskproduserte bunader slik at folk/kundene blir bevisst hva de betaler for.